Belangrijke reisinformatie (o.a. corona)

 • Ons advies gewenst?
 • Contact >
 • Samen uw rondreis ontwerpen

Actuele ontwikkelingen volgen voor een fijne rondreisopmaat (update 12-01-2022)

Ondanks de aanwezigheid van het corona-virus wordt er wereldwijd gereisd. Internationale overheden en ook ons ministerie van Buitenlandse Zaken realiseren zich hetzelfde: “het virus gaat niet meer weg. Je kunt de wereld niet op slot houden en we onderkennen het belang van reizen”. Met de recente ontdekking van de Omikron-variant zijn voor verschillende bestemmingen de maatregelen aangescherpt en we volgen de ontwikkelingen op de voet. We houden daarbij contact met reizigers die op reis zijn óf binnenkort een reis gepland hebben staan.

Wij houden steeds een vinger aan de pols in hoeverre er naar onze reisbestemmingen gereisd kan worden. We doen dat door zélf ter plaatse de situatie te ervaren maar uiteraard ook door nauw contact te houden met onze lokale partners/agenten. Hierdoor kunnen we onze reizigers optimaal informeren.  Het is in deze tijd belangrijk om je als reiziger extra goed voor te bereiden op een reis; veel informatie lezen en de actuele (soms wijzigende) voorwaarden per bestemmingsland in de gaten houden, ook tijdens de reis.

Gelukkig dekken steeds meer verzekeringen nu ook corona-gerelateerde kosten, ook bij reizen naar bestemmingen met een ‘code oranje’ reisadvies (meer informatie hieronder).

Omgeboekte reizen

Veel mensen hun eerder geboekte rondreis omgeboekt naar een later moment in 2022. We houden persoonlijk contact met onze (om)geboekte reizigers en zullen iedereen blijven informeren. Ook zijn we altijd bereikbaar om tussentijds te ‘sparren’ en mee te denken over de mogelijkheden. We willen er alles aan doen om iedere zorgvuldig geplande rondreisopmaat te realiseren, ook als landen nog op ‘oranje’ staan, mits veilig en verantwoord. En anders realiseren wij de rondreis graag alsnog op een later moment.

Uitstippelen van uw toekomstige reis

Wij helpen u graag bij het realiseren van toekomstige reizen naar onze mooie bestemmingen binnen én buiten Europa voor het komende jaar. Daarom werken wij graag  een mooi en passend persoonlijk reisvoorstel uit. We zullen als maatwerkspecialist altijd flexibel meedenken binnen de mogelijkheden en afgestemd op uw persoonlijke wensen. Neem contact met ons op en we bespreken heel graag de mogelijkheden.

Bekijk hier hoe wij werken: Stap-voor-stap en in co-creatie uw rondreis op maat creëren!

Belangrijke informatie in corona-tijd:

 • Wij willen u zowel ontzorgen als zekerheid bieden – met een reisvoorstel op maat én de verdere fine-tuning tot uw boeking op maat.
 • Wij zorgen er in opdracht van u graag voor dat reisdiensten, zoals leuke beschikbare locaties, voor uw vakantie worden gereserveerd.
 • Wij werken volgens de Europese Richtlijn Pakketreizen.
 • Op onze dienstverlening zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing.
 • Wij zullen u zo goed mogelijk informeren, maar u heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om zich te informeren, vragen te stellen en voor te bereiden.
 • Indien wij onze reisdiensten niet of niet veilig kunnen uitvoeren, zullen wij de reisdiensten wijzigen, annuleren of u aanbieden deze om te boeken.
 • Voor bestemmingen binnen Europa werken we samen met een co-creatie-partner/landenspecialisten; met hen houden we contact als reisadviezen wijzigen en overleggen we tot een maand voor vertrek over eventueel kosteloos uitstellen van de reis.
 • Voor bestemmingen buiten Europa kunt u (indien er code oranje of rood geldt voor de bestemming) tot 6 weken voor vertrek omboeken naar een andere periode.
 • Als u geboekt heeft op een moment dat er voor een bestemming (al) code oranje gold, gaan we ervan uit dat u zich bewust was/bewust bent van de risico’s en/of daarvoor eventueel verzekerd bent. Hoewel onze aansprakelijkheid als reisorganisatie hiermee wijzigt, zullen we bij het eventueel omboeken of aanpassen van de reis, de schade voor u proberen te minimaliseren (m.u.v. niet terug te vorderen betalingen voor reserveringen nationale parken, binnenlandse vluchten e.d.).
 • Indien er kort voor vertrek onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de bestemming (te verwachten) zijn die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van uw reis, zullen wij u hierover informeren. De reguliere annuleringsvoorwaarden gelden dan niet; indien wij de reis niet kunnen uitvoeren bespreken wij met u de mogelijkheden voor het omboeken van de reis danwel de mogelijkheid van kosteloos annuleren.
 • Houd er rekening mee dat het land van bestemming alsook de Nederlandse overheid (tussentijds) aanvullende eisen kunnen stellen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een (PCR-)corona-test, een Covid-vaccinatiebewijs (al dan niet eisen t.a.v. timing/booster)/QR-code, quarantaine-maatregelen, het dragen van een mondkapje, afstandsmaatregelen etc. Dit komt voor risico van de reiziger.
 • Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat het openbare leven is/wordt beperkt en aan verandering onderhevig kan zijn. Reisdienstverleners kunnen eveneens aanvullende eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of bv. hun wettelijke plicht na te leven.
 • Het risico t.a.v. het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan komen voor eigen risico van de reiziger. Sommige (reis)verzekeraars dekken die kosten wel, maar andere mogelijk niet (check dit vooraf).
 • Waar nodig zullen wij en onze partners altijd hulp en bijstand verlenen.

Reisadviezen & aanvullende informatie om zelf de actuele situatie te volgen 

Vanaf zomer 2021 waren de reisadviezen voor alle landen binnen Europa versoepeld en op code groen of code geel gesteld. Met het vaccinatiebewijs c.q. een internationale QR-code en (afhankelijk van de bestemming) aanvullende maatregelen is reizen weer goed mogelijk. Door de komst van de Omikron-variant zijn/worden er door individuele landen mogelijk ‘eigen’ aanvullende maatregelen toegevoegd, die van invloed kunnen zijn op een geboekte reis. Het is daarom raadzaam om de actuele ontwikkelingen steeds in de gaten te houden en u goed op iedere reis voor te bereiden.

Voor de meeste landen buiten Europa geldt nog een officieel reisadvies met code oranje. Hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken richting eind 2021 werkt(e) aan een versoepeling van het reisadvies voor landen buiten Europa, is dit nu uitgesteld i.v.m. het onderzoek naar de consequenties van de nieuwe Omikron-variant.

Steeds meer  reisverzekeraars dekken sinds het najaar van 2021 ook corona-gerelateerde kosten gekoppeld aan ‘code oranje-bestemmingen’. O.a. op het gebied van annuleringen bij corona vooraf, vergoeding quarantaine na corona-besmetting ter plaatse, vergoeding extra kosten bij verlenging reis n.a.v. een corona-besmetting en vergoeding bij het omboeken van een terugvlucht na een corona-besmetting. Leer er meer over hieronder.

Branche-organisaties als ANVR en VVKR staan er achter dat reisorganisaties reizen uitvoeren naar verre ‘oranje’ bestemmingen, mits reizigers dat willen én zij/wij (als reisorganisatie) dat veilig en verantwoord vinden.

Of je veilig en verantwoord kunt reizen wordt mede bepaald door het feit of reizigers gevaccineerd zijn en je gedrag onderweg.  Besmettingen zullen blijven bestaan, ook met vaccinatie, ook in Nederland en ook in het buitenland. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er niet veilig en verantwoord gereisd kan worden. Daarbij is ook het eigen gedrag onderweg bepalend; t.o.v. een feestbestemming in Zuid-Europa reist u op veel van onze (verre) bestemmingen met een eigen vervoermiddel/huurauto ‘in uw eigen bubbel’ en geniet u in het eigen gezelschap van de rust, ruimte en mooie natuur.

—-

Reisadviezen van de overheid / ministerie van Buitenlandse Zaken:  wijsopreis.nl = www.nederlandwereldwijd.nl 

of de Reisapp van Buitenlandse Zaken (= te downloaden via de App-store).

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan:

“Groene, gele of oranje reisadviezen zijn dringende adviezen vanuit de overheid maar niet een verbod (dat is alleen code rood). Een advies is ook meer dan een kleurcode. Reizigers moeten zich bewust zijn van de maatregelen die ter plaatse en bij terugkomst gelden. En de reisorganisatie moet de reizigers goed inlichten. Reizen moeten veilig en verantwoord zijn”.

—–

ANWB Reiswijzer

In de ANWB Reiswijzer leest u gedetailleerd wat de actuele situatie is voor reislanden in Europa.

Hier ziet u het reisadvies per land met veel detail-informatie over maatregelen, faciliteiten e.d. Deze informatie is op sommige onderdelen uitgebreider dan de informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reisadvies.nu : alternatieve reisadviezen 

Sinds december 2021 is er (los van ANVR en VvKR) een nieuwe website gelanceerd door een groep professionele reisorganisaties. Daarbij is (‘los van landelijke/Europese politieke overwegingen’) naast de algemene volksgezondheid nadrukkelijk ingezoomd is op de actuele (genuanceerde) situatie ter plaatse in de verschillende landen. Op deze website staat informatie gebaseerd op de reisadviezen van de de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO), internationale overheden en informatie van Nederlanders/lokale agenten in de betreffende landen. Hierbij wordt uitgegaan van de WHO die o.a. aangeeft dat u veilig kunt reizen als u gevaccineerd bent.

Op deze website worden kleurcodes groen en geel toegekend aan bestemmingslanden die naar de mening van (professionele) reisspecialisten veilig bezocht kunnen worden, ook verrijkt met reisverslagen van reizigers. Er is gestart met 68 landen en dit zal gaandeweg worden uitgebreid.

Deze aanvullende informatie kan u mogelijk geruststellen om al dan niet naar een bestemming te reizen. Maar let wel op en wees u ervan bewust: deze kleurcodes zijn níet formeel en kunnen afwijken van de officiële kleurcodes van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt hier ook geen rechten aan ontlenen richting verzekeraars e.d.


Ons advies voor een goede voorbereiding 

 • Check de aanvullende vereisten voor uw specifieke reisbestemming(en) t.a.v. reisdocumenten/test- of vaccinatiebewijzen/QR-codes, health-pass, ingevulde formulieren (PLF) o.i.d.) én zorg dat u hier aan voldoet (c.q. dit tijdig voorbereidt en regelt).
 • Check de dekking van uw zorgverzekering.
 • Check de dekking van uw reis/annuleringsverzekering (ook qua corona-gerelateerde kosten)
 • Overweeg tijdig (binnen 7 dagen na de boekingsbevestiging) te switchen naar een verzekeraar met een betere dekking en/of een extra/losse aanvullende verzekering af te sluiten.
 • Indien vereist: regel uw vaccinaties/booster op tijd
 • Indien vereist: regel uw verplichte (PCR)test met reiscertificaat binnen de voor uw bestemming gestelde termijn (x uur) voor vertrek; u kunt hierbij gebruik maken van een aantrekkelijk aanbod als reizigers van onze organisatie (aangesloten bij de VvKR) via de volgende speciale link : https://vvkr.healthcheckcenters.nl . Prijs PCR-test met gratis certificaat : € 40,-, Antigeentest € 29,50 per persoon (prijs onder voorbehoud).
 • Indien vereist: zorg dat u testlinks/locaties weet waar u op uw bestemming binnen de benodigde x-uur voorafgaand aan uw terugreis een evt. vereiste PCR- of Antigeen-test kunt doen.

Verzekeringen

Zorg-verzekering en corona-gerelateerde kosten

De meeste zorgverzekeraars dekken uw medische kosten als u in het buitenland op reis besmet raakt met het corona-virus. Bekijk hiervoor uw zorgverzekeringspolis en neem deze (uitgeprint) mee op reis.

Reis- en annuleringsverzekering(en)  

De reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken hangen bij de meeste verzekeraars samen met de door hun geboden verzekeringsdekking. Aan het begin van de corona-pandemie werd vrijwel niets door geen enkele verzekeraar gedekt bij code oranje, maar dit is aanzienlijk veranderd. Steeds meer verzekeraars dekken nu corona-gerelateerde kosten, ook in geval van code oranje, bv. wat betreft annulering voor vertrek bij corona, repatriëring of verlengd verblijf.

Uit een inventarisatie m.b.t. reis/annuleringsverzekeringen zagen wij o.a. een goede dekking voor corona-gerelateerde kosten bij ANWB/Unigarant, Aegon, Allianz, De Friesland, Europeesche en ZLM verzekeringen (d.d. december 2021 / onder voorbehoud-dit kan wijzigen)

Zo staat er op de bv. ANWB-website: “Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een reisadvies af in de kleurcodes groen, geel, oranje of rood. Corona gerelateerde gebeurtenissen waren tot 21 september 2021 uitgesloten voor reizen naar oranje/rode gebieden. Vanaf 21 september 2021 zijn ook deze gebeurtenissen weer verzekerd, ongeacht het reisadvies”.


Contact tot kort voor uw vertrek:

Het kan zijn dat wij 6 weken voor vertrek (een belangrijke termijn qua restantbetaling en oplopende annuleringscondities) inschatten dat de reis veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden en wij daarmee onze overeenkomst met u zullen kunnen uitvoeren. Ongerustheid van de kant van de reiziger geldt niet als reden voor kosteloos annuleren;  als wij de reisovereenkomst kunnen uitvoeren zijn de reguliere  annuleringsvoorwaarden van toepassing. Indien u (oplopende) annuleringsrisico’s wilt voorkomen zijn we (in ieder geval) tot 6 weken voor vertrek bereid om in overleg met u de reis uit te stellen c.q. om te boeken.

De vraag kan spelen vanaf wanneer er kan worden bepaald of de reis volgens de overeenkomst kan worden geleverd. Het uitgangspunt daarbij is dat de reis kan worden geleverd, tot het tegendeel voldoende aannemelijk is. Het is aan de reisorganisatie en haar (lokale) partner(s) om dit moment te bepalen, want dit moet worden beoordeeld op basis van alle omstandigheden. De ene keer is het tot een week voor de reis niet goed te zeggen en een andere keer is iets al 4 weken voor de reis duidelijk (bv. indien er niet in een land gereisd kan worden in een bepaalde periode).

Wij houden onze boekers op de hoogte zodat zij zich op basis daarvan op hun reis kunnen voorbereiden.

Als wij het door actuele ontwikkelingen of tussentijdse wijzigingen niet veilig en verantwoord vinden, dan zullen wij (tot kort voor vertrek) kunnen besluiten een reis niet uit te voeren.

Wij zullen de uitvoering van de reis in samenwerking met onze partners altijd zo veilig en comfortabel mogelijk realiseren, in de wetenschap dat er lokaal een vangnet is als u via ons op reis gaat. Ook zullen wij u zo goed mogelijk bijstaan bij vragen en met hulp of advies.

Kort voor vertrek en tijdens uw reis

Ons advies is om de actuele ontwikkelingen voor uw bestemming goed in de gaten te houden, ook naarmate uw reis dichterbij komt en/of als u inmiddels op reis bent.

U kunt in Nederland altijd contact met ons opnemen óf met onze lokale partners tijdens uw rondreis.


NOG NIET GEBOEKT? HIER LEEST U HOE WIJ WERKEN:

Stap-voor-stap en in co-creatie uw rondreis op maat creëren!


 • Ons advies gewenst?
 • Contact >
 • Samen uw rondreis ontwerpen