X

Contact

Rondreisopmaat.nl
Maraboestraat 2
1171 SX Badhoevedorp
Telefoon: 020-8224510

  Reiswensen


  U zit nog nergens aan vast, maar wij hopen samen met u uw gewenste reis te realiseren!

  • Interesse in land(en)/route:  • Upload evt. document (max. 6MB):

  Persoonlijke gegevens

  • Aanhef / voornaam:

  • Tussenvoegsel / achternaam:

  • Adres:

  • Postcode / plaats:

  • E-mailadres(sen):

  • Telefoonnummer(s):

  • Hoe bent u met ons in contact gekomen?


  Algemene verklaring

  Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruikten deze om:

  • de producten en diensten te leveren waar u ons om vraagt
  • onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren
  • met u in contact te komen
  • bij eventuele incidenten, veiligheidsoperaties of ongevallen

  Uw persoonsgegevens bewaren wij zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wettelijke voorschriften.


  Uw aanvraag/boeking

  Welke gegevens verzamelen wij van u?

  Bij uw aanvraag/boeking worden de gegevens die u aan ons verstrekt door ons vastgelegd:

  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
  • Namen van de overige reisdeelnemers, geslacht, leeftijden/geboortedata en samenstelling van uw reisgezelschap (ivm gewenste kamertypes)

  Indien u voor andere personen wenst te boeken, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee accoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorgt u er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken.

  • Reiswensen en interesses die u ons stuurt middels een email of het formulier op onze website, die van belang zijn voor een passende samenstelling van uw reis.
  • Details m.b.t. uw (eventueel zelf) geboekte vliegtickets voor deze reis.
  • Paspoort-namen indien deze noodzakelijk zijn voor het boeken van binnenlandse vluchten of het regelen van toegang tot bepaalde bestemmingen of locaties. I.v.m. uw privacy bewaren wij geen kopieën van paspoorten!
  • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven en deze belangrijk zijn voor uw reisuitvoering)
  • Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven en deze belangrijk zijn voor uw reisuitvoering)
  • Gegevens van de voor u geboekte reis
  • Betalingsgegevens (voor onze financiële controle en administratie)
  • Uw nationaliteit (indien niet Nederlands)
  • Gegevens van thuisblijvers die bereikbaar zijn in Nederland tijdens uw reis (uitsluitend voor ons om in geval van nood contact mee op te nemen)


  Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

  • Uw gegevens zijn nodig om aanvragen/boekingen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
  • Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
  • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
  • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
  • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.


  Grondslag

  Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

  Met wie delen wij uw gegevens?

  • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
  • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.


  Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

  Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.


  Reisevaluatie

  Welke gegevens verzamelen wij van u?

  Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of andere informatie die u ons vrijwillig stuurt als reisevaluatie.

  Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

  • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
  • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener indien van toepassing.
  • Indien u ons uw evaluatie/reisverslag ter plaatsing op onze website toegestuurd heeft, dan presenteren wij deze (klantervaring/reisverslag/blog/foto’s) op onze website; met uw goedkeuring tonen wij die om daarmee toekomstige reizigers op een persoonlijke wijze te informeren en enthousiasmeren.
  • U kunt te allen tijde verzoeken om deze plaatsing te verwijderen (tekst en/of foto); direct na uw bericht per mail of telefoon zullen wij dit per direct van onze website verwijderen.


  Grondslag

  Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben c.q. de reis die wij voor u hebben uitgevoerd. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.


  Met wie delen wij uw gegevens?

  Uw ervaringen en gegevens kunnen indien relevant of van toepassing worden doorgegeven aan de reisdienstverlener om onze dienstverlening richting toekomstige reizigers verder te verbeteren. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

  Voor de uitvoering van de evaluatie wordt geen gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf.


  Service na afloop van uw reis

  Welke gegevens verzamelen wij van u?

  Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis en overige informatie die u vermeldt in uw verzoek voor afhandeling van zaken/crediteringen of afhandeling van een klacht na de reis.


  Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

  • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van uw verzoek om afhandeling of een klacht.
  • Indien uw verzoek om afhandeling of een klacht gaat over de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op uw verzoek of de klacht.
  • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.


  Grondslag

  Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.


  Met wie delen wij uw gegevens?

  Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw bevindingen of de klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener. Alleen indien van toepassing of noodzakelijk ook met een eventuele jurist, verzekeraar en/of geschillenbeslechter.


  Nieuwsbrief

  Welke gegevens verzamelen wij van u?

  Wij verzamelen gegevens waaronder uw e-mailadres en naam.


  Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

  Uw gegevens worden gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

  Als u ons E-book aanvraagt en accoord gaat met ons privacy beleid dan sturen wij u nog een serie met tips van onze landenspecialisten toe. Na afloop van deze serie zullen wij de reguliere nieuwsbrief aan u toe sturen.

  Grondslag

  Wij sturen u de nieuwsbrief als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als u via ons een rondreis besproken heeft. Aan klanten versturen wij een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.


  Te allen tijde mogelijkheid om af te melden

  Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief – dat kan onderaan de nieuwsbrief; ook kunt u via een reguliere mail of het contactformulier op de website aan ons melden geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Wij zullen u dan direct uit het mailingbestand verwijderen.


  Met wie delen wij uw gegevens?

  Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.


  Service-verbetering

  Wij verzamelen geengegevens die worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij u gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor u worden. Wel willen wij onze producten, diensten en bedrijfsvoering beheren en verbeteren en daarom hanteren wij zogenaamde Cookies.

  Functionele en analytische cookies

  Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies.

  Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website door de bezoekers (in het algemeen) wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics. Uw individuele persoonsgegevens worden hier niet (herkenbaar) bewaard.


  Beveiliging

  Hoe beveiligen wij uw gegevens?

  Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze website of IT-diensten, het verwerken van mails, betalingen of het leveren van producten en diensten, dan selecteren wij deze bedrijven zorgvuldig. Wij nemen passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en vragen derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen.

  Dit houdt onder meer in dat:

  • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
  • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd volgens de actuele beveiligingsstandaarden; onze nieuwe website (die bijna live gaat) wordt met alle nieuw vereiste beveiligingsstandaarden gerealiseerd.
  • wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
  • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

  Uw privacy-rechten

  U heeft vanuit de Europese wetgeving (AVG) de volgende rechten:

  • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
  • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
   • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
   • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
   • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
  • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
  • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres en contactpersoon.

  Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.


  Wijzigingen

  Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.


  Vragen, opmerkingen & klachten

  Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

  Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  BEDRIJFSNAAM:         CoCreation Travel / Rondreisopmaat.nl
  ADRES:                            Maraboestraat 2, 1171 SX Badhoevedorp

  CONTACTPERSOON:  Marjan van der Herberg
  EMAIL:                            info@rondreisopmaat.nl

  TEL:                                 020-8224510