X

Reisvoorwaarden Europa

Reisvoorwaarden Europa

Rondreisopmaat.nl is bekend als specialist in rondreizen op maat naar steeds meer mooie reisbestemmingen. Naast het organiseren van verre reizen hebben wij ons aanbod nu uitgebreid naar boeiende landen in Europa. Wij bieden autorondreizen-op-maat-vanuit-huis én fly-drives naar de verder weg gelegen streken.

Zoals u van ons gewend bent ontwerpen wij graag samen uw persoonlijke rondreisopmaat, met persoonlijk contact én in co-creatie met landen-experts.

Wij hebben ook voor Europa échte landenspecialisten voor u geselecteerd en hebben daarbij gekozen voor een samenwerking met reispartner Style in Travel.

U houdt contact met Rondreisopmaat.nl, maar tijdens de detail-invulling van uw reis denken Monique en haar collega-landenspecialisten graag met u mee bij het uitstippelen van uw route en uw detail-reisinvulling op maat. Zij kennen niet alleen de vele leuke bezienswaardigheden en plaatsen in bv. Italië of Spanje, maar ook de verschillende locaties en hun vaak hartelijke eigenaren…dat maakt het extra leuk om uw vakantie helemaal naar wens te maken voor een onvergetelijke ervaring!

Voor Europa werken wij zoals toegelicht in CoCreatie met échte landenspecialisten en wordt de lokale contractering en reisuitvoering verzorgd door onze partner Style in Travel, die zijn aangesloten bij het SGR en  het Calamiteitenfonds, alsook de ANVR. Hieronder leest u meer over de voor Europa geldende reisvoorwaarden.

Zodra u uw reis boekt binnen Europa gelden de onderstaande voorwaarden.

Rondreisopmaat.nl werkt in co-creatie met betrouwbare samenwerkingspartners

Style in Travel is de moederorganisatie van specialistische reisorganisaties zoals Mundicolor (Spanje), Intermezzo en Fundadore (Italië) en Girassol (Portugal) en is aangesloten bij de ANVR (nr. 2022) en bij het SGR (nr. 2609) alsook het Calamiteitenfonds; Kamer van Koophandel nr. 34109283 / BTW nr. NL8076.24.500.B.01

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Style Individuals B.V. is (net als Rondreisopmaat.nl / nr. 3480) aangesloten bij SGR (nr. 2022). Voor meer informatie en om dit eventueel te controleren zie www.sgr.nl.

Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie over de SGR zie www.sgr.nl

Calamiteitenfonds

Style Individuals B.V. is (net als Rondreisopmaat.nl) ook aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

U kunt de voorwaarden vinden op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. De heffing voor het Calamiteitenfonds is € 2,50 per boeking. Het Calamiteitenfonds is niet van toepassing voor reizigers die niet in Nederland wonen en/of zelf hun vlucht hebben geboekt.

ANVR

Op de in Europa geboekte reizen bij Style in Travel gelden de ANVR-Consumentenvoorwaarden.

Naast het bovenstaande gelden de onderstaande aanvullende voorwaarden m.b.t. algemene zaken, de aangeboden en geboekte accommodatie(s), vervoer en aanvullend bijgeboekte diensten.


Algemeen

(Offerte)Voorwaarden
Onze offertes zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en v.w.b. de prijsstelling een momentopname. In offertes kunnen b.v. een speciale aanbieding of een vroegboekkorting verwerkt zijn, die na een bepaalde periode, of op een ander kamertype, niet meer van toepassing is. Op het moment dat u de reis wilt reserveren/aanvragen zullen wij de reissom herberekenen. Na uw acceptatie zullen wij alle onderdelen van uw reis reserveren en is de (aanvraag)boeking definitief; Dit betekent dat u de reis niet meer kosteloos kunt annuleren. Indien een van de accommodaties op de gewenste datum is volgeboekt, bieden wij u hiervoor een alternatief aan. De reissom zal dan aangepast worden volgens het geboden alternatief. Een en ander zal altijd in overleg geschieden.

Aanvraag boeking = definitieve reservering
Net als Rondreisopmaat.nl is Style in Travel een maatwerkspecialist en in CoCreatie stellen wij de rondreis met u samen. Wij verzorgen reizen afgestemd op de individuele wensen van de klant. Wanneer u akkoord geeft op ons reisvoorstel, vragen wij de reis voor u aan. Indien u een reis op aanvraag boekt, is dit een definitieve boeking, tenzij wij de door u geboekte reis niet volgens boeking kunnen aanbieden. Zodra de boeking akkoord is, gelden de annuleringskosten zoals omschreven onder ‘Opzegging door de reiziger (annulering)’. Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken voordat de gehele boeking akkoord is, is Style in Travel genoodzaakt € 100,- administratiekosten door te belasten. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien. Wij attenderen u erop dat u bij boeking een definitieve overeenkomst aangaat. U heeft, nadat u heeft geboekt, geen herroepingsrecht.

Juiste naam
Uw 1e officiele voornaam en uw achternaam (indien u getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam te gebruiken), op uw vliegticket, ferry- of treinticket dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort  of op uw ID-kaart . Indien blijkt, dat beide documenten niet gelijk zijn, kan de luchtvaart-, ferry- en/of treinmaatschappij u weigeren. Wij zijn niet voor kosten aansprakelijk voortvloeiend uit het opnieuw af moeten geven van dergelijke vervoerstickets of de gevolgen van zo’n weigering. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk bij ontvangst van uw factuur en/of reisdocumenten uw naam zorgvuldig te controleren om evt. extra kosten (wijzigingskosten, her uitgifte ticket) te beperken.

Prijswijziging
Style in Travel behoudt zich het recht voor, conform de ANVR-Reisvoorwaarden en deze aanvullende reisvoorwaarden, de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde belastingen/heffingen of wisselkoersen hiertoe aanleiding geven.

(Aan)betaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van tenminste 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Aanvullend is er de mogelijkheid voor reissegmenten die alleen middels vooruitbetaling vast te leggen zijn hogere aanbetalingspercentages te hanteren. Voor vluchten gelden afwijkende voorwaarden, bij annulering en/of wijziging worden de volledige kosten doorbelast. Indien er bijzondere diensten worden aangeboden zoals speciaal aangevraagde accommodaties, overtochten, huur van motorboten of zeiljachten, treintickets, lokale gidsen, entreekaarten, bezoek aan culturele- of sportevenementen of een groepsreis betreft, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten en groepsreis afwijkende annuleringsbepalingen gelden. In dergelijke gevallen van afwijkende aanbetalingscondities dient u ook rekening te houden met afwijkende annuleringscondities.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van de reisorganisator. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Indien er speciale afspraken gemaakt zijn m.b.t. de termijn van de (aan)betaling en dit termijn overschreden wordt kunnen de kosten die hieruit voortvloeien aan u worden doorbelast. Lijndienst tickets dienen veelal binnen 24 uur geprint te worden, indien wij binnen dit termijn de betaling niet ontvangen hebben zijn wij genoodzaakt de tickets opnieuw in te boeken tegen het dan geldende tarief; de meerkosten worden in dit geval aan u doorbelast wegens het in gebreke blijven van de (aan)betalingscondities.

Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u een betalingsherinnering, waarin u een termijn van veertien kalenderdagen wordt gegeven om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Style in Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de Annuleringsbepalingen zoals in onze reisvoorwaarden geformuleerd van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Betaalwijze
U kunt gemakkelijk een overboeking doen op de op de factuur aangegeven ABN Amro bankrekening van Style in Travel o.v.v. uw reserveringsnummer – factuurnummer en klantnummer. Indien u kort voor vertrek boekt dient dit te gebeuren per spoedopdracht of per internetbankieren. Wij accepteren geen creditcard of pinbetalingen. In heel uitzonderlijke gevallen kan er via PayPal betaald worden waarbij 4% aan bijkomende kosten berekend worden.

——–

Aansprakelijkheid hoofdboeker
Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders/voogden toestemming hebben gegeven. Daarnaast is het op sommige bestemmingen niet toegestaan om alleen met minderjarige reizigers een kamer te reserveren.

Beperkingen
Het is de plicht van de reiziger om de reisorganisator volledig te informeren over eventuele beperkingen van hemzelf dan wel van zijn medereizigers, en voorts wat dientengevolge exact wordt verlangd inzake de verzorging en het onderkomen tijdens een reis. Doet de reiziger dat niet of maar ten dele, dan kan de reisorganisator bij het uitvoeren van de reis onvoldoende rekening houden met de beperkingen en voor problemen die hieruit ontstaan niet aansprakelijk gesteld worden.

Dieetmaaltijden
Als u aan een dieet gebonden bent, geeft u dit dan bij boeking aan ons door. Uw dieet blijft echter een preferentie die wij niet kunnen garanderen. Over de uitvoering, de kwaliteit en het gehoor geven aan uw dieetwensen kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Het is handig om uw dieet te vertalen in de landstaal en mee te nemen. Houdt u rekening met extra kosten. Deze rekent u ter plaatse af met de betreffende accommodatie. Wij kunnen nimmer garanderen dat er glutenvrije (ontbijt)producten in uw accommodatie beschikbaar zijn.

Gezondheid
De standaard van hygiëne laat in de pas ontwikkelde toeristengebieden maar ook in de al langer bekendstaande gebieden weleens te wensen over. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om hier rekening mee te houden en kritisch te zijn met datgene wat u eet en drinkt. Voor diverse bestemmingen gelden mogelijk adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid. Voor informatie verwijzen wij u naar uw huisarts of de GGD. Indien u regelmatig medicamenten dient te gebruiken doet u er verstandig aan een kopie van het recept bij u te hebben, in de Engelse en Latijnse taal, zodat de medicamenten bij verlies toch in het buitenland gekocht kunnen worden. Reizigers dienen te beschikken over een normale conditie en goede gezondheid. Eventuele uitzonderingen bent u volgens de ANVR-Reisvoorwaarden verplicht bij boeking te vermelden. De klimaatverandering kan ook uw maag en darmen wat in de war brengen, neemt u daar goede middelen voor mee. Kijk voor meer informatie op www.gezondopreis.nl of www.lcr.nl of bel KLM Travel Clinic 0900-1091096 (ca. € 1,- p.m.).

Infrastructuur
In veel landen is de infrastructuur (nog) niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kan het voorkomen dat b.v. de toevoer van elektriciteit en/of water of de telefoonverbindingen enige tijd te wensen overlaten. Soms wordt de productie van warm water geleverd via zonnecollectoren (milieuvriendelijk) en is dus weersafhankelijk. Ook de kwaliteit van het wegennet is vaak minder dan wat u gewend bent. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. In openbare toiletten is soms geen toiletpapier aanwezig, een kleine voorraad in uw handbagage kan uitkomst bieden.

Klimaatneutraal
Uw reis wordt volledig klimaatneutraal aangeboden door Style in Travel. De compensatie van het vervoer en verblijf in onze accommodaties wordt volledig door ons opgebracht. Klimaatneutraal reizen betekent dat wij niet alleen de CO2-uitstoot compenseren, maar ook de zogenaamde equivalenten, onder de verzamelnaam nox, zoals roet, stikstofuitstoot en de condens strepen die vliegtuigen in de lucht maken.  Style in Travel heeft gekozen voor een samenwerking met Climate Neutral Group, dat al 15 jaar werkt aan het stimuleren van klimaatneutraal ondernemerschap en bedrijven adviseert hoe zij hun steentje daaraan kunnen bijdragen.

Last-minute
Indien u last-minute een reis bij ons boekt, zullen wij, na betaling, ervoor zorgdragen dat u uw reisbescheiden op tijd ontvangt. Hiervoor maken wij gebruik van diverse mogelijkheden, zoals e-tickets / vouchers die wij per mail naar u zullen versturen.

Mindervaliden
Het is uw verplichting uzelf ervan te overtuigen of een accommodatie, de transfer of een reis geschikt is voor uw deelname. Het is voor ons niet in te schatten of deelname voor u haalbaar is. U en/of uw medereiziger dient selfsupporting zijn. Indien dit niet het geval is bestaat de mogelijkheid dat de reiziger bij vertrek of gedurende de reis alsnog van deelname af moet zien. Dat brengt dan eventuele meerkosten met zich mee alsmede annuleringskosten. Het meenemen van een rolstoel of rollator dan wel een elektrische variant hiervan heeft als gevolg dat deze op het vertrekpunt achtergelaten zal moeten worden. U bent verplicht bij boeking aan ons door te geven dat u een rolstoel of rollator wenst mee te nemen, waarna u een formulier ontvangt waarop u alle gegevens van de rolstoel of rollator dient in te vullen.

Opzegging door de reiziger (annulering)

Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

– bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de 3e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 3e kalenderdag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd, bijzondere diensten worden aangeboden zoals speciaal aangevraagde accommodaties, huur van motorboten of zeiljachten, treintickets, lokale gidsen, entreekaarten, bezoek aan culturele- of sportevenementen of een groepsreis betreft, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten en groepsreis afwijkende annuleringsbepalingen gelden

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. De reisorganisator doet aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de  overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Een goede annuleringsverzekering dekt deze kosten in de meeste gevallen.

Overmacht, aansprakelijkheid en beperkingen
Wij zijn niet aansprakelijk als uw reis niet voldoet aan de verwachtingen die u heeft, als dit wordt veroorzaakt door overmacht, daaronder begrepen onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Voor werkonderbrekingen, stakingen, etc. die lokaal of regionaal worden georganiseerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien deze een negatieve invloed hebben op uw vakantie. In dergelijke overmacht situaties staan ook wij machteloos. Bij een pandemie of bij dreiging van een mogelijke pandemie gelden afwijkende voorwaarden. Hetzelfde geldt voor terrorisme(dreiging), natuurrampen en/of epidemieën. In overleg met onze klanten zullen wij in zulke gevallen op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing binnen de beperkingen die er zijn.

Wij als reisorganisatie hebben t.o.v. onze reizigers een zorgplicht. Wij proberen er alles aan te doen om onze klanten een goede vakantie te bezorgen, en ook om ze op een goede manier weer thuis te krijgen. In geval van overmacht (zoals een (nieuwe) uitbraak van het Covid-19 virus) delen beide partijen, zowel klanten als de reisorganisaties, hun eigen kosten. Wij raden u aan om een goede reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten deze dekt in vele gevallen de (extra) kosten.

Privacy & Persoonsgegevens
Style in Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Style in Travel Holding B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hier vindt u de uitgebreide privacy policy

Reisprogramma
Ons reisaanbod wijzigt met regelmaat. Het kan dus zijn dat er inmiddels iets is veranderd. Dit valt dan buiten onze verantwoordelijkheid (net zoals tussentijdse acties). Dit geldt ook voor het sluiten van crèches, zwembaden, sauna’s, solaria en/of andere openbare gelegenheden of tussentijdse verbouwingen in de door u geboekte accommodatie. Het kan voorkomen dat in uw accommodatie deelname is om bijvoorbeeld een geplande activiteit (bijv. dansavond, wandeling, buffet of excursie) doorgang te laten vinden. Ook kan het voorkomen dat in voor- en naseizoen bepaalde voorzieningen, zoals bijv. het openluchtzwembad, gesloten zijn. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Reserveren
Let erop dat u bij het boeken alle gegevens en kenmerken van de deelnemers meedeelt, die van belang kunnen zijn voor de reisuitvoering (ANVR-Reisvoorwaarden art. 3.1). U dient zelf de bevestiging/factuur en de reisdocumenten op juistheid te controleren. Indien u een reis op ‘aanvraag boekt’, dan wordt deze beschouwd als een definitieve boeking en is de boekingsovereenkomst bindend; deze kan niet meer kosteloos worden geannuleerd. Degene die de boeking maakt dient meerderjarig te zijn. Alleen de touroperator kan de boeking na aanvaarding herroepen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en Middellandse Zeelanden) resp. binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding van boeking te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan, zie artikel 4.3van de ANVR-Reisvoorwaarden; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de ANVR-Reisvoorwaarden. Een telefonische reservering waarvan u direct na boeking een bevestiging per e-mail of per post heeft ontvangen, geldt als een definitieve boeking.

Reserveringskosten
Wij berekenen € 35,00 reserveringskosten per boeking. De reserveringskosten gelden bij een boeking van maximaal 10 personen. Bent u met meer dan 10 personen, dan dient u de kosten te verdubbelen/vermenigvuldigen. Indien u de reis annuleert, komen reserveringskosten niet voor restitutie in aanmerking.

Roken
Tijdens vliegreizen is altijd een rookverbod van kracht. In vrijwel alle accommodaties is roken ook niet toegestaan.

Rolstoel en rollator
Het is de verplichting van de boeker zich ervan te overtuigen of een accommodatie, de transfer of een reis geschikt is voor deelname met een rolstoel of rollator. Het is voor ons niet in te schatten of deelname haalbaar is, wij adviseren u hier uiteraard graag over op basis van de ervaringen van andere gasten en onze reisleiding/chauffeurs. De gebruiker en/of medereiziger dient selfsupporting zijn. Een elektrische rolstoel/rollator of scootmobiel is in het geheel niet toegestaan. U bent verplicht bij boeking aan ons door te geven dat u een rolstoel of rollator wenst mee te nemen, waarna u een formulier ontvangt waarop u alle gegevens van de rolstoel of rollator dient in te vullen. Indien deelname niet haalbaar blijkt en deelnemer het formulier niet heeft ingevuld, bestaat de mogelijkheid dat de reiziger bij vertrek of gedurende de reis alsnog van deelname af moet zien. Dat brengt dan eventuele meerkosten met zich mee alsmede annuleringskosten. Het meenemen van een rolstoel of rollator dan wel een elektrische variant hiervan heeft als gevolg dat deze op het vertrekpunt achtergelaten zal moeten worden.

Toeslagen
We behouden ons het recht voor eventuele en niet vooraf te voorziene toeslagen van regeringen, luchthavenautoriteiten i.v.m. uitbreidingen, veiligheidsheffingen, vliegtaks, brandstoftoeslagen wegens verhoging van kerosine- en dieselprijzen en andere te introduceren belastingen en heffingen vanwege calamiteiten, oorlogen, weersomstandigheden, etc. en door te belasten aan de passagier ook indien de reissom deels of geheel is voldaan. Indien entreegelden inclusief zijn in de reissom en er vindt een tussentijdse verhoging plaats kunnen wij u die na belasten. Luchthavenbelasting, veiligheids- en brandstoftoeslag verschilt per luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Indien u van een andere reisroute en/of luchtvaartmaatschappij gebruikt wilt maken, dan waarop de basisprijs is gebaseerd, zullen er andere toeslagen gelden.

Vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor deze middels errata te wijzigen.

Vertragingen
Helaas worden (lucht)reizigers steeds meer geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke lucht- en wegverkeer, stakingen en/of stiptheidsacties, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, te laat gearriveerde medepassagiers, etc. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor het missen van aansluitend vervoer, afhalers en voor extra kosten. Deze gemaakte kosten zijn voor eigen rekening. Bij het in ontvangst nemen van de (vlieg)tickets accepteert u de condities van vervoer waaronder de (luchtvaart)maatschappij de reizen uitvoert. U dient zelf te zorgen dat de accommodatieverschaffer/verhuurmaatschappij/transfermaatschappij op de hoogte worden gesteld.

Verwachtingen
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten. Kortom: anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Voorkom verrassingen en bereidt u zo goed mogelijk voor door veel over uw bestemming te lezen in reisboeken. Indien u kiest voor een eenvoudige accommodatie, kunt u natuurlijk geen vijfsterrenhotel verwachten. Ook moet u rekening houden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten in de omgeving van uw accommodatie of op de bestemming. Seizoen verschillen kunnen de faciliteiten van de accommodatie, excursies en bezienswaardigheden, vervoersverbindingen als wel de directe omgeving beïnvloeden. In het voorseizoen of naseizoen kan dit een rol spelen. We kunnen onmogelijk de lokale situatie beoordelen omdat deze afhankelijk is van de bezettingsgraad van lokale accommodaties, regio, weersomstandigheden, etc. Eigenaren van accommodaties en overheid kunnen zonder meer wijzigingen, aanpassingen doen. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen en in -de-plaats stelling
De voorwaarden voor wijzigingen en in-de-plaats stelling door de reiziger vindt u in de ANVR-Reisvoorwaarden (artikel 8). Wijzigingen zijn in principe mogelijk zijn tot 28 dagen voor vertrek ad € 27 per boeking. Daarnaast worden de eventuele kosten van betrokken dienstverleners in rekening gebracht. Voor lijndienstvluchten, autohuur en sommige andere reisonderdelen kunnen afwijkende voorwaarden gelden, waardoor wijziging niet meer mogelijk is, er dient dan een nieuwe boeking gemaakt te worden. Zo gelden voor lijndiensten afwijkende voorwaarden; na het printen van het vliegticket worden altijd 100% annulerings- of wijzigingskosten in rekening gebracht. Tevens kan bij veel luchtvaartmaatschappijen geen in-de-plaats stelling worden doorgevoerd. Dit staat gelijk aan een annulering en zal als zodanig behandeld worden.


Informatie m.b.t. de accommodaties in Europa (alfabetisch per onderwerp)

2-persoonskamers :

Voor alle aanbiedingen op deze website zijn de indicatie-prijzen en reissommen gebaseerd op een verblijf met 2 personen in een 2-persoonskamer en weergegeven als per-persoons-prijs. Bij andere type kamers of units kunnen andere reissommen gelden.

1-Persoonskamer :
Voor veel hotels geldt dat 1-persoonskamers schaars zijn. Ondanks dat u voor dit kamertype een toeslag dient te betalen, is de kamer vaak iets minder van kwaliteit qua grootte, ligging en/of faciliteiten dan een 2-persoonskamer. Dit is helaas een internationaal gegeven, waarop wij geen invloed hebben. Ook indien u boekt voor een zogenaamde 1-3 persoonskamer bestaat de mogelijkheid dat u, als u alleen reist, ter plaatse een 1-persoonskamer krijgt.

3/4-Persoonskamers :
Boekt u één kamer met drie of vier personen, dan verblijft u veelal in een 2-persoonskamer waarin een extra bed (opklapbed, bedbank of bijzetbed) is geplaatst. Houdt u er rekening mee dat het comfort van een extra bed veelal minder is dan van de overige bedden. De loop- en leefruimte wordt hierdoor beperkt. Om computertechnische redenen kan er een 3- of 4- persoonskamer op uw voucher staan, terwijl u met 2 personen heeft gereserveerd, dan zult u ter plaatse toch een 2-persoonskamer krijgen.

Aankomst- en vertrektijd
Volgens internationale regels is op de aankomst dag uw accommodatie vanaf ca. 16.00 uur beschikbaar. Op de vertrek dag dient u uw accommodatie in de regel ’s morgens voor 10.00 uur te verlaten. Kunt u niet tijdig (voor 18.00 uur) in uw accommodatie zijn, is het belangrijk de accommodatiehouder hiervan op de hoogte te stellen. Het telefoonnummer vindt u in uw reisbescheiden. Indien u op de vertrekdag langer gebruik wilt maken van de kamer dient u dit ter plaatse met de receptie/verhuurder te regelen. Style in Travel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de prijs en beschikbaarheid en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van direct gemaakte afspraken met de accommodatie. Rond de kerstperiode en de jaarwisseling gelden veelal andere aankomst- en vertrekdagen.

Aansprakelijkheid t.a.v. de accommodatie
De reiziger dient de accommodatie te gebruiken waarvoor deze bestemd is. De reiziger is te allen tijde aansprakelijk voor verlies en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf of derden. Bij ernstige misdragingen kan de reisleiding en/of accommodatieverschaffer genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen. Voor deze maatregelen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Afbeelding van accomodaties en kamers (in reisvoorstel)
De afgebeelde foto’s van kamerinterieurs zijn bedoeld om u een algemene indruk te geven wat u in de accommodatie kunt verwachten. In sommige accommodaties hebben de kamers echter verschillende kleurstellingen, inrichting, uitzicht, etc. alsmede diverse categorieën waarbij niet altijd de laagste categorie is afgebeeld. Vooral bij historische gebouwen kan het voorkomen dat de kamers, ondanks dat deze in de zelfde categrie vallen, erg van elkaar afwijken qua grote, inrichting en/of uitzicht.

Afstanden
De in de brochure of website vermelde afstanden tot het centrum, bezienswaardigheden, het strand, de skilift, pistes, etc. zijn altijd hemelsbreed gemeten. Dit houdt niet in dat de afstand te voet of per auto hiermee overeenkomt. Soms is het noodzakelijk te klimmen of af te dalen via trappen of schuine paden/wegen om het doel te bereiken. Openbare voorzieningen worden onderhouden door lokale overheden: voor de onderhoudsstaat van deze voorzieningen kunnen wij dan ook geen verantwoordelijkheid op ons nemen. Tevens kan het zijn dat rijafstanden anders zijn dan vermeld indien u besluit onderweg bezienswaardigheden te bezoeken.

Airconditioning/Verwarming
Airconditioning en verwarming worden vaak centraal geregeld. Dit geldt voor zowel de hoogte van de temperatuur alsmede voor de operationele tijden. Ze zijn vaak slechts gedurende een aantal maanden operationeel. Tevens worden deze vaak gedurende een aantal uren ingeschakeld. Soms kan airconditioning tegen een toeslag worden geregeld. De kosten dienen ter plaatse te worden voldaan. Indien over de airconditioning of verwarming vragen en/of problemen zijn, dient u deze zelf ter plaatse of via de reisleiding op te lossen. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Badkamer
De inrichting is vaak niet zoals u thuis gewend bent: in de badkamers is het niet altijd mogelijk een douchekop op te hangen en soms ontbreekt het douchegordijn of is het door kalk en zeep aangetast. Door de invloed van geringe ventilatie, vocht, zeep, shampoo e.d. kan het voorkomen dat er zwarte plekken ontstaan. Style in Travel is hiervoor niet verantwoordelijk.

Balkon
Ondanks het feit dat vele kamers over een balkon beschikken en hiervoor een toeslag dient te worden betaald, kan het voorkomen dat de balkons te weinig ruimte bieden om hier uitgestrekt op te liggen/zonnen. Voor de grootte van de balkons kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden omdat deze sterk kunnen verschillen.

Bedden
Bedden en matrassen kunnen kwalitatief minder zijn dan u thuis gewend bent. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1,90m. De 2-persoonsmatrassen kunnen bestaan uit een groot matras of twee enkele matrassen. Hier hebben we geen invloed op.

Bouwactiviteiten
Van grote en geplande bouwactiviteiten in een accommodatie worden wij van tevoren op de hoogte gesteld en hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. Het kan voorkomen dat de lokale overheden beslissen dat aan de openbare weg wordt gewerkt of in de nabije omgeving met bouw wordt begonnen zonder enig bericht. Voor het eventuele ongerief en ongemak kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Brandveiligheid
Het is belangrijk te weten en te realiseren dat de veiligheidsnormen in het buitenland meestal lager liggen dan die van toepassing zijn in eigen land. Wij dringen er in onze gesprekken met hotels en verhuurders op aan om aan deze normen te voldoen. Echter op de uitvoering hiervan en het toezien hierop kunnen wij geen nadere invloed uitoefenen omdat wij volledig afhankelijk zijn van de lokale wetten en normen die van toepassing zijn. Hiervoor kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Maak uzelf altijd bekend met de veiligheidsregels en vluchtroutes van de accommodatie waar u verblijft.

Creditcard & Borgsom
Naast het meenemen van contant geld is het noodzakelijk om een creditcard mee te nemen op reis. Zonder een geldige, international geaccepteerde, creditcard krijgt u uw huurauto niet mee of kunt u uw geboekte accommodatie niet betrekken. Het is gebruikelijk dat uw accommodatie een waarborgsom in contanten maar meestal een kopie van uw creditcard vraagt bij het inchecken. Voor autohuur is het noodzakelijk dat de geldige creditcard op naam van de bestuurder, tevens hoofdboeker, staat. Zorgt u er tevens voor dat het limiet op uw creditcard toereikend is om de borg en eventuele uitgaven tijdens de reis te voldoen. Style in Travel aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de terugbetaling van deposito of borgsommen, al dan niet onder aftrek van inhoudingen.

Faciliteiten
Per accommodatie worden alle aanwezige faciliteiten vermeld. Dit betekent echter niet dat het gebruik hiervan altijd gratis is. Zeker voor sportfaciliteiten, zoals healthclubs, sauna’s, squash, golf en tennisbanen dient bijna altijd ter plaatse te worden betaald. Dit geldt ook voor kluisjes of parkeergarages. Vaak zijn bepaalde faciliteiten verpacht aan derden waardoor zelfs de hoteleigenaar er geen zeggenschap over heeft. Vermelding van faciliteiten betekent niet dat er is garandeerd dat deze geopend zijn. Dit geldt voornamelijk in de winterperiode en in het voor-en naseizoen.

Geluidsoverlast
Indien u een accommodatie in het centrum van een stad of badplaats boekt dient u met name in het hoogseizoen rekening te houden met mogelijke geluidsoverlast. Tevens kan het voorkomen dat ventilatieapparatuur en/of airconditioners die in het (omringende) gebouw geplaatst zijn lawaai produceren. Wij hebben hierop helaas geen invloed.

Hotelwijzigingen
Bij gepubliceerde reizen bestaat altijd de mogelijkheid dat in een laat stadium of zelfs tijdens de reis de noodzaak bestaat hotelwijzigingen door te voeren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Voor achterblijvers beschikken wij over de adressen en telefoonnummers opdat u altijd bereikbaar blijft.

Huisdieren
Indien u een huisdier wenst mee te nemen dient u dit te allen tijde bij reservering door te geven. Het meenemen van een huisdier wordt, tenzij anders vermeld, altijd van tevoren met de geboekte accommodatie overlegd. U dient er rekening mee te houden dat vele accommodaties huisdieren niet toelaten. Het feit dat huisdieren niet zijn toegestaan in een accommodatie biedt geen garantie dat de betreffende accommodatie huisdiervrij is. Indien kosten in rekening worden gebracht dient u die ter plaatse af te rekenen. Indien huisdieren toegelaten worden kan het zijn dat ze in bepaalde gedeeltes van de accommodatie, bijv. het restaurant of het zwembad, niet mogen komen of dat u een verder gelegen of mindere kamer krijgt toebedeeld.

Indeling kamers
Zowel voor appartementen, bungalows, pensions en hotels geldt dat de indeling geheel willekeurig geschiedt door de verhuurder. Indien u een voorkeur (preferentie) heeft opgegeven, zal hij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Garanties mag u daar echter nooit aan ontlenen.

Internet
In veel accommodaties is het gebruik van (draadloos) internet (wifi) mogelijk. Voor details verwijzen wij u graag naar de beschrijving bij uw accommodatie. Voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van internet of kosten die worden berekend, kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor extra kosten indien de accommodatie na boeking besluit om kosten in rekening te brengen voor internet.

Feestdagen/Openingstijden
Ook in het buitenland zijn diverse nationale, regionale en lokale feestdagen. Het is mogelijk dat gedurende uw reis in het betreffende land een feestdag wordt gevierd en dat hierdoor faciliteiten van accommodaties, winkels, musea etc. of andere bezienswaardigheden niet voor publiek toegankelijk zijn. Ook kan er een beperkte dienstregeling gelden voor het openbaar vervoer. Wij vragen hiervoor uw begrip en kunnen hier helaas geen aansprakelijkheid voor nemen.Op veel locaties kan ook het seizoen invloed hebben op openingstijden.

Kinderkortingen
Eventuele kinderkortingen zitten verwerkt in de reissom. Voor bungalows en appartementen geldt over het algemeen geen kinderkorting. In hotels geldt kinderkorting alleen als kinderen slapen op de kamer met twee vol betalende (de prijs bij bezetting van 2 personen is de basis voor de reissom voor vol betalende en voor de kinderkorting). Indien kinderen gratis overnachten dienen de eventuele kosten voor maaltijden, kinderbed etc. ter plaatse te worden betaald. Indien kinderkorting van toepassing is vervalt de eventuele korting voor de 3e of 4e persoon uit de prijstabel. Kinderen van 0 t/m 1 jaar hebben geen recht op een eigen zitplaats in het vliegtuig en geen recht op bagagevrijdom.

Kluisjes
Bij de receptie kunt u bijna altijd een kluisje huren voor uw kostbaarheden en belangrijke papieren. Vaak heeft u de beschikking over een eigen kluisje in uw kamer/appartement. Soms wordt er een vergoeding gevraagd voor het gebruik van het kluisje. Wij raden u ten zeerste aan om altijd gebruik te maken van de beschikbare kluisjes.

Kofferservice accommodaties
Bij accommodaties is het niet meer vanzelfsprekend dat het personeel uw bagage naar uw kamer brengt en/of haalt. Bij het wisselen van vervoersmiddelen dient u zelf voor uw bagage te zorgen.

Kosten inbegrepen/niet inbegrepen
Niet alle kosten zijn inbegrepen. Indien wij prijzen van toeristenbelasting, resort fee, entreegelden voor parken/bezienswaardigheden , eindschoonmaak, kinderbedjes, parkeren, airco, ligstoelen/-bedden, parasols, kluisje, TV, shuttleservice, strand, (water)sporten, facultatieve excursies etc. vermelden, zijn deze onder voorbehoud van wijzigingen. Soms zijn faciliteiten als zwembad, sauna’s e.d. gratis, soms niet. Als er in de beschrijving niets vermeld staat, dan was het bij publicatie niet bekend of er wel of niet voor betaald moet worden.

Logés
Bewoning van een geboekte accommodatie is slechts voorbehouden aan de reiziger(s), zoals vermeld op het   accommodatievoucher. Indien u logés heeft, dient u dit voor vertrek aan ons of ter plaatse te melden bij uw reisleiding of de receptie. Voor een logé zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

Ongedierte
Door een ander klimaat kan ongedierte voorkomen, dat wij hier niet gewend zijn. Veelal zijn bijvoorbeeld insecten ongevaarlijk en zij hebben meestal niets te maken met het niveau van de hygiëne. Ongemak is veelal te verhelpen door aanschaf van insecten bestrijders. Bij overlast door ongedierte adviseren wij u te allen tijde contact met de accommodatieverschaffer op te nemen. Wij kunnen hier geen enkele verantwoordelijkheid voor accepteren.

Parkeren
Diverse accommodaties beschikken over parkeergelegenheid voor uw (huur)auto. In de accommodatiebeschrijving geven wij dit ook aan. Wij kunnen echter geen exacte (c.q. bindende) informatie verstrekken met betrekking tot het bedrag dat u dient te betalen voor het gebruik van een parkeerplaats. Deze kosten worden vastgesteld door de accommodatieverschaffer en hierop hebben wij geen invloed. Dit geldt tevens voor de beschikbaarheid en de ligging van de parkeerruimte, die niet altijd in de directe omgeving van de accommodatie is en soms zelfs buiten het centrum. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico. Ook tijdens de reizen zijn parkeerplaatsen- en parkeerkosten niet standaard inbegrepen.

Preferenties en essenties
Mocht u speciale wensen, oftewel preferenties, hebben ten aanzien van het ge publiceerde reisaanbod, dan kunt u deze bij boeking doorgeven (max. 2). Deze preferenties worden ter kennisgeving doorgegeven aan de desbetreffende leverancier en/of accommodatieverschaffer. Aan preferenties kunt u daarom geen rechten ontlenen. Mocht uw wens van essentieel belang zijn, dan dient u deze als essentie door te geven. De haalbaarheid van een essentie wordt door ons gecontroleerd en vormt een aanvullende bepaling op de reisovereenkomst. Voor een essentie moeten wij € 27 in rekening brengen. Mocht een essentie door de betrokken dienstverlener niet gehonoreerd kunnen worden, blijft een bedrag van € 14 aan administratiekosten verschuldigd.

Sterrenaanduiding
Het gebruik van sterrenaanduidingen geeft de lezer en onszelf enig houvast over de combinatie van kwaliteit en faciliteiten voor een bepaalde accommodatie. De sterrentoewijzing wordt in de regel gedaan door de lokale toeristen-/hotelorganisatie aan de hand van lokale normen en standaards van het land of de regio. Hiervoor bestaat echter geen internationale regel. Hierdoor kan een hotel met 3 sterren in het ene land sterk verschillen met een 3-sterren hotel in een ander land. Zelfs verschillen binnen een land zijn mogelijk en daardoor zijn vergelijkingen moeilijk te maken. Wij kijken altijd kritisch naar de sterren van een accommodatie en wijzigen die, indien noodzakelijk, als we menen dat aan een aantal criteria niet wordt voldaan. Indien een officiële sterrentoewijzing ontbreekt zullen onze inkopers de betreffende accommodatie zelf van een waardering voorzien. Het kan voorkomen dat in de loop van een jaar de kwaliteit en faciliteiten wijzigen, waardoor de betreffende classificatie aangepast zou moeten worden. Voor tussentijdse wijzigingen kunnen wij echter niet verantwoordelijk worden gehouden.

Schoonmaak
Hotelkamers worden meestal dagelijks schoongemaakt. Appartementen en bungalows worden over het algemeen één keer per week schoongemaakt, tenzij anders vermeld in de beschrijving. Indien de kamer volgens lokale normen niet goed is schoongemaakt, bent u verplicht dit direct bij de receptie/eigenaar te melden om hen de kans te geven dit te verhelpen. Het kan voorkomen dat er op nationale feestdagen en op zondag niet wordt schoongemaakt. Wisseling van bedlinnen vindt, zowel in hotelkamers als in appartementen en bungalows, eens per week plaats. Bij een verblijf van één week vindt er dus tijdens uw verblijf geen wisseling van bedlinnen plaats. Bij vertrek wordt verwacht dat het appartement netjes wordt achtergelaten en dat de afwas is gedaan. Indien door welke omstandigheden ook geen eindcontrole heeft plaatsgevonden, is terugbetaling van borg achteraf niet mogelijk. Style in Travel aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de terugbetaling van deposito of borgsommen, al dan niet onder aftrek van inhoudingen.

Studio’s / Appartementen / Bungalows
De beschrijvingen van in- en exterieur kunnen in werkelijkheid afwijken van wat er in de brochure of op de website staat. Vaak zijn deze accommodaties privé-eigendom van particulieren die hun accommodatie naar eigen smaak hebben ingericht. Vaak bevinden zich in de woonkamer bedbanken. U dient er rekening mee te houden dat deze minder comfortabel kunnen zijn dan een gewoon bed. Het zitgedeelte bestaat vaak uit banken rondom een tafel. De kitchenette bevindt zich vaak in de woonkamer en is naar plaatselijke maatstaven ingericht met een koelkast, 2 kookplaten en een beperkte keukenuitrusting.

Televisie / Radio
Als er op uw kamer een TV/radio aanwezig is, zijn hierop doorgaans alleen lokale, doch geen Nederlandse zenders, te ontvangen. Voor de ontvangstkwaliteit kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ondanks het feit dat onze beschrijvingen van de accommodaties met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat er Nederlandstalige tv (BVN) aanwezig is in uw accommodatie. Ook niet wanneer dit wel wordt vermeld in of bij de beschrijving van de accommodatie van uw keuze. Onze accommodatieverschaffers zijn hierbij afhankelijk van of dat het bewuste signaal wordt doorgegeven door de kabelexploitant op het moment dat u in de accommodatie verblijft. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de bewuste publicaties.

Toeristenbelasting / Resort fee
Voor sommige accommodaties dient toeristenbelasting / resort fee te worden betaald. Deze kosten dienen ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald. Vermelde prijzen op websites of op uw vouchers bij de reisbescheiden zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Het kan voorkomen dat na publicatie van deze brochure accommodaties toeristenbelasting invoeren. Omdat deze toeristenbelasting door de plaatselijke overheid wordt ingesteld kan deze nadien worden ingevoerd of verhoogd.

Verzorging
Voor de accommodaties kunnen de volgende maaltijdregelingen gelden:  Logies: alleen overnachting is inbegrepen; Logies en ontbijt: overnachting en ontbijt zijn inbegrepen; Halfpension: overnachting, ontbijt en diner zijn inbegrepen (ingaande vanaf het diner op de 1e t/m het ontbijt op de laatste dag); Volpension: overnachting, ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen (vanaf het diner op de 1e t/m de lunch op de laatste dag); All Inclusive: gelijk aan volpension, maar gedurende bepaalde uren zijn tevens drankjes inbegrepen (zie beschrijving). U dient er rekening mee te houden dat voor het ontbijt in andere landen vaak andere maatstaven gelden. Accommodatieverschaffers kunnen de maaltijdservice van buffetservice naar tafelbediening of omgekeerd wijzigen. À la carte maaltijden zijn nooit in de prijs inbegrepen; er is altijd sprake van standaard buffet of menumaaltijden. In veel landen is het aanbod of de diversiteit van groente, vlees of fruit bij de maaltijd beperkt en hanteert men hiervoor andere normen dan wij gewend zijn. Sommige reizen hebben een afwijkende maaltijdverzorging, die vindt u dan terug in de prijstabel. Het kan mogelijk zijn dat door omstandigheden, zoals vroege en/of late vertrektijden, vertraging etc., u helaas geen gebruik kunt maken van de maaltijd(en) op uw eerste en/of laatste dag. Style in Travel kan hiervoor helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voordeelkamer
De accommodatieverschaffer stelt een zeer beperkt aantal kamers ter beschikking voor een interessant lagere prijs. In de meeste gevallen is dit dezelfde kamer als het normaal geprijsde aanbod. In een enkel geval wordt u ter plaatse een bijvoorbeeld iets kleinere kamer of een kamer met minder uitzicht toebedeeld.

Waarborgsom
In veel accommodaties bent u verplicht bij aankomst een waarborgsom te betalen (soms alleen per creditcard mogelijk). Deze wordt aan u terugbetaald bij vertrek, nadat de eindcontrole heeft plaatsgevonden (ziet u er derhalve op toe, dat deze controle plaatsvindt voor vertrek). Indien u een schadevergoeding dient te betalen, vraagt u dan om een kwitantie, zodat u dit bedrag eventueel op uw verzekering kunt verhalen. In een enkel geval wordt de waarborgsom na vertrek door de accommodatiehouder teruggestort op uw bank- of girorekening. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele niet terugbetaling van de borg. Bij een dispuut kunnen wij niet bemiddelen en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer.

Zwembaden
Vele hotels en appartementen beschikken over een zwembad. Uit hygiënische gronden en in overeenstemming met de lokale normen en regels moeten deze regelmatig worden schoongemaakt, het water moet worden ververst en er moet onderhoud aan de installatie plaatsvinden. Uiteraard wordt geprobeerd het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten te beperken. Als er groot onderhoud nodig is, worden we hiervan op de hoogte gesteld en wordt als alternatief veelal het aanbod gedaan gebruikte maken van de faciliteiten van een naburig gelegen hotel/appartement. Voor de nadelige gevolgen hiervan kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden, indien de overlast zich slechts beperkt. Ook kunnen we geen invloed hebben op de watertemperatuur. Door het vele gebruik van zwembaden kan het voorkomen dat ondanks alle voorzorgen en maatregelen van hygiëne dat in het water bacteriën aanwezig zijn die diarree kunnen veroorzaken. Het verdient aanbeveling om hiervoor bij de apotheek om tabletten te vragen. Wij aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid. Het kan voorkomen dat u alleen met een badmuts en/of bepaalde badkleding gebruik mag maken van het zwembad. Ook kan het voorkomen dat in voor- en naseizoen -zonder dat wij daarover in kennis zijn gesteld- openluchtzwembaden gesloten zijn. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.


Informatie m.b.t. uw (huur)auto, evt. bijgeboekte vluchten en aanvullende diensten

Autohuur
Indien u een auto huurt, rekent de autoverhuurder erop dat u beschikt over een geldige, internationaal geaccepteerde, creditcard om de eventuele extra’s of de nog te vullen tank mee af te kunnen rekenen. U krijgt de auto niet mee zonder creditcard! Houdt u er rekening mee dat de naam op de creditcard moet overeenkomen met de naam van de door u opgegeven eerste bestuurder. Zorgt u er tevens voor dat het limiet op uw creditcard toereikend is om de borg en eventuele uitgaven tijdens de reis te voldoen. Ter plaatse kunt u met de autoverhuurder nog een aantal extra zaken overeenkomen zoals bijv. volledige afkoop eigen risico, kosten extra bestuurder, huur kinderzitje of huur van een navigatiesysteem. Let u bij het tekenen van het autohuurcontract goed op het bedrag waar u voor tekent. Dit bedrag staat voor de lokale extra’s die u ter plaatse afsluit en die dus van uw creditcard zullen worden afgeschreven. Indien hier kosten op staan waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld een verzekering die u niet had willen hebben, dan dient u dit direct bij de medewerker van het autoverhuurbedrijf aan te geven voordat u tekent. Achteraf kunnen deze extra kosten niet meer gerestitueerd worden.

Creditcard & Borgsom
Naast het meenemen van contant geld is het noodzakelijk om een creditcard mee te nemen op reis. Zonder een geldige, international geaccepteerde, creditcard krijgt u uw huurauto niet mee of kunt u uw geboekte accommodatie niet betrekken. Het is gebruikelijk dat uw accommodatie een waarborgsom in contanten maar meestal een kopie van uw creditcard vraagt bij het inchecken. Voor autohuur is het noodzakelijk dat de geldige creditcard op naam van de bestuurder, tevens hoofdboeker, staat. Zorgt u er tevens voor dat het limiet op uw creditcard toereikend is om de borg en eventuele uitgaven tijdens de reis te voldoen. Style in Travel aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de terugbetaling van deposito of borgsommen, al dan niet onder aftrek van inhoudingen.

Parkeren
Diverse accommodaties beschikken over parkeergelegenheid voor uw (huur)auto. In de accommodatiebeschrijving geven wij dit ook aan. Wij kunnen echter geen exacte (c.q. bindende) informatie verstrekken met betrekking tot het bedrag dat u dient te betalen voor het gebruik van een parkeerplaats. Deze kosten worden vastgesteld door de accommodatieverschaffer en hierop hebben wij geen invloed. Dit geldt tevens voor de beschikbaarheid en de ligging van de parkeerruimte, die niet altijd in de directe omgeving van de accommodatie is en soms zelfs buiten het centrum. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico. Ook tijdens de reizen zijn parkeerplaatsen- en parkeerkosten niet standaard inbegrepen.

Vluchtinformatie bij boeking van een fly-drive
Wij maken u erop attent dat als gevolg van luchtvaartallianties een bepaalde vlucht door een andere dan de genoemde luchtvaartmaatschappij kan worden uitgevoerd. Bij boeking worden over het algemeen de geplande indicatieve vluchttijden vermeld. Deze tijden zijn echter altijd onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve tijden vindt u in uw ticket. U dient minimaal 2,5 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn, bij reizen buiten Europa zelfs 3 uur van te voren . Te late aankomst (ook buiten uw schuld zoals file, treinvertraging, autopech etc.) op de luchthaven kan uitsluiting van uw vlucht betekenen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (b.v. alternatief vervoer) zijn voor eigen rekening. Het “missen” van het vliegtuig geeft geen recht op enige restitutie. Tot op de dag van vertrek kunnen onvoorziene omstandigheden ertoe bijdragen dat zowel de luchtvaartmaatschappij (vaak een partnermaatschappij middels zogenaamd ‘codesharing’), als ook het type toestel, de route, de luchthaven of de tijd alsnog wijzigen. Style in Travel kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De aangekondigde beperkingen voor het vliegverkeer kunnen leiden tot veranderingen in de plaats (luchthaven), vluchtdagen, vertrek- en aankomsttijden alsmede tot aanpassingen in de reissommen. Indien overheden besluiten tot een verhoging van de luchthavenbelasting zijn wij genoodzaakt deze aan u door te berekenen.

Stoelreservering
Als u voor een fly-drive kiest en een vlucht wordt bijgeboekt, dan kunt u in de meeste gevallen online bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een stoelreservering maken. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u op de website van de vliegmaatschappij die uw vlucht uitvoert.

Bagage
Het gewicht alsook de afmetingen van uw ruim- en handbagage zijn bij vliegreizen gelimiteerd. Aangezien de afmeting en het gewicht afhankelijk is van uw bestemming en de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt adviseren wij u vóór vertrek de voorwaarden nauwkeurig te controleren. Bij diverse luchtvaartmaatschappijen (o.a. KLM en Transavia) naar met name Europese bestemmingen geldt een toeslag indien u ruimbagage wilt meenemen. Voor het meenemen van uitzonderlijke bagage, zoals een skiuitrusting, golftas, duikuitrusting, e.d. gelden per maatschappij andere toeslagen en voorwaarden die in de brochure of op de website staan vermeld bij de informatie van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wij adviseren u uw naam en mobiele telefoonnummer zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van uw bagage te vermelden. Style in Travel is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bagage; In dergelijke gevallen kunnen wij slechts bemiddelen.

Transfers
Een transfer is vervoer van de luchthaven of het treinstation naar de door u gereserveerde accommodatie v.v. Deze transfer is niet inbegrepen in de reissom (tenzij aangegeven). Voor veel steden en plaatsen kunt u bij boeking tegen betaling een transfer naar uw accommodatie bijboeken. Indien u een rondreis verlengt, is de transfer aan het einde van de rondreis naar uw verlengingsaccommodatie niet inbegrepen (tenzij aangegeven). Ook de transfer van uw verlengingsaccommodatie naar het vliegveld is niet inclusief. Informeert u bij boeking naar de mogelijkheden om dit te reserveren.

Excursies ter plaatse
Lokaal te boeken excursies en/of andere ter plaatse geboekte extra’s worden buiten onze invloedsfeer aangeboden. Style in Travel of haar vertegenwoordiger in het buitenland publiceert en bemiddelt uit serviceoverwegingen. Plaatselijke agenten of lokale organisaties waar excursies geboekt worden zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering. Sommige risicovolle activiteiten vallen niet altijd onder de dekking van een reis- en annuleringsverzekering, controleert u dit goed alvorens u de excursie onderneemt. Voor eventuele schade en/of gevolgschade door ontstane ongelukken aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. De lokale excursies zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname, en afhankelijk van condities en seizoensinvloeden uitvoerbaar. Indien excursies bij de reis zijn inbegrepen, dan geldt dit niet voor eventuele entree- en gidsgelden, tenzij dit nadrukkelijk anders is vermeld. Bij sommige reizen zal de reisleider u voorstellen een officiële gids te bespreken. De kosten van deze gids worden over de deelnemers verdeeld.