X

SGR & Calamiteitenfonds

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Rondreisopmaat.nl/CoCreation Travel (KvK-nummer 51291975) is aangesloten bij de SGR (deelnemersnummer 3480 – u kunt dit op deze site van SGR zelf ook controleren).

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internet-site gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat (hetgeen niet het geval is indien u zelf de intercontinentale vliegtickets heeft geboekt) ) en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

CoCreation Travel / Rondreisopmaat.nl (KvK 51291975) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen en de via Rondreisopmaat.nl verkochte reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


  • Ons advies gewenst?
  • Contact >
  • Samen uw rondreis ontwerpen