Verzekeringen

Reis- en annuleringsverzekering afsluiten voor uw rondreis

Wij adviseren u om voor uw reis een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Omdat de meeste van onze reizigers al een doorlopende reisverzekering hebben, bieden wij die niet via onze organisatie aan.

Het is relatief voordelig een (doorlopende) annuleringsverzekering aan een doorlopende reisverzekering toe te voegen. Indien u al een (doorlopende) verzekering heeft, adviseren wij u om uw huidige dekking te controleren en desgewenst bij te stellen gekoppeld aan uw mogelijk hogere reissom. Indien het dekkingsbedrag van uw doorlopende verzekering gemaximeerd is en daardoor eventueel niet toereikend is, kunt u in overleg met uw reisverzekering het aanvullende bedrag met een kortlopende verzekering bijverzekeren.

Indien u een (nieuwe of losse) reis- en annuleringsverzekering wilt afsluiten moet u dat doen in het land waar u woont. Dit dient u uiterlijk binnen 7 dagen na onze definitieve boekingsbevestiging/factuur-datum te doen om later aanspraak te kunnen maken op de dekking.

Indien u nog een reis- of annuleringsverzekering moet afsluiten kunt u dat bv. doen bij de Europeesche of Unigarant. U kunt bij hen de verschillende mogelijkheden opvragen, op hun sites meer informatie lezen en de premie berekenen. Bij deze verzekeringsmaatschappijen is het ook (optioneel) mogelijk om een verzekering voor “samengestelde reizen” af te sluiten, waardoor (elders/los) geboekte vliegtickets en uw rondreis aan elkaar gekoppeld verzekerd worden. Dit kan van belang zijn bij vertraging en/of annulering van de vlucht.

Het is belangrijk om onze gedetailleerde boekingsbevestiging en factuur tijdens uw rondreis bij uw reisbescheiden te voegen als bewijs van uw boeking.

Als het door omstandigheden voor u nodig blijkt te zijn om uw verzekeringsmaatschappij in te schakelen (voorafgaand, tijdens of na uw reis) zullen wij u zo goed mogelijk proberen te helpen. Bv. door een annuleringsfactuur voor de verzekering te verstrekken, u via onze lokale partner te assisteren op uw reislocatie in geval van een benodigde opname, omboeking of repatriëring (evt. met overdracht aan de alarmcentrale van de verzekeraar) of na afloop van de reis.

Verzekeringen van leveranciers ter plaatse:

Wij werken op onze bestemmingen met geselecteerde partners samen, die wij op hun kwaliteit en betrouwbaarheid hebben getoetst, o.a. aan de hand van hun verzekeringen. Zo kan het voorkomen dat wij alleen garanties bieden op diensten van door ons gecontracteerde leveranciers. Denk aan activiteiten op bepaalde locaties, zoals game-drives, ballonvaarten, shark-cage-diving, canopy tours, quadbiking e.d. Hetzelfde geldt voor accommodaties; hoewel wij heel veel accommodaties op maat kunnen aanbieden, zullen wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor specifieke door u gevraagde accommodaties indien wij die zelf niet kennen c.q. niet bezocht en gecontracteerd hebben. Wel kunnen wij vergelijkbare alternatieven uit ons aanbod aan u voorleggen.


Verzekeringen van geboekte huurauto(‘s)

De huurauto(‘s) die u voor uw rondreis via ons reserveert (bij verschillende autoverhuurders  in de verschillende bestemmingslanden) zijn met de hoogst mogelijke dekking verzekerd. In de “Terms & Conditions” van de verschillende autoverhuurders die u van ons ontvangt kunt u alle details lezen. Bij eventuele problemen met uw huurauto is het callcenter van de roadside-assistance van de autoverhuurder 24 uur per dag bereikbaar. Daarnaast kunt u terecht bij onze lokale partners om u voor raad en daad terzijde te staan. U ontvangt voor uw reis hun contactgegevens. Mocht er na uw thuiskomst aanvullende service van onze kant gewenst zijn, dan zullen we u daar in samenspraak met onze lokale partner en autoverhuurder zo goed mogelijk bij helpen.


SGR en Calamiteitenfonds

Rondreisopmaat.nl/CoCreation Travel (KvK-nummer 51291975) is aangesloten bij de SGR (deelnemersnummer 3480) en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.